Våra produkter

På pH-balans jobbar vi med biologiska produkter som har ett levande ursprung. Varje skörd är unik, vilket kan medföra att våra varors lukt, färg, smak och utseende varierar lite.

Våra pulver av exempelvis blåbär, nypon, nässla och aronia är vildplockade och kommer från många olika platser. Där kan faktorer som jordmån och tillgång på solljus och vatten påverka produkten enligt ovan.

Oavsett hur produkten ser ut kan du alltid vara säker på att den näringsmässigt håller högsta kvalitet, och att vi aldrig adderar kemiska preparat till våra varor i något syfte. Vi jobbar med hälsostärkande produkter som kommer direkt från naturen på ett så oförvanskat sätt som möjligt.

All preparering och tillredning av våra produkter genomsyras av ett näringstänk. Vi torkar våra pulver i en så låg värme att näringen bevaras på ett optimalt sätt. Eftersom detta tar lite längre tid väljer många andra aktörer en snabbare torkningsprocess, vilket i sin tur ger ett mer näringsfattigt pulver.

Faktumet att vi vildplockar nässla och bär garanterar även det ett mer näringsoptimerat innehåll. Produkten har fått växa naturligt enligt bästa förutsättning där den var tänkt att växa. Ett bär eller en nässla som odlats har i många fall vuxit på utarmade odlingsjordar eller besprutats kemiskt.