pH-skalan

pH-skalan mäter balansen mellan vätejoner och hydroxidjoner. Ju fler vätejoner desto surare värde – och vice versa. pH-skalan sträcker sig mellan 0 och 14 – från surt, via neutralt, till basiskt.

En vanlig missuppfattning är att värdena mellan de olika siffrorna är helt numeriska, det vill säga jämna. Dock är det betydligt mer drastiska steg som tas mellan decimalerna i skalan. För många låter det kanske som att pH 7 och pH 6,7 är ungefär lika, men bara i dessa tre decimalsteg ned är försurningen fördubblad. Det är således en mycket ojämn trappa vi har att göra med.

Om vårt blod skulle gå från pH 7,3 till 7,0, då hamnar vi i koma. Bara ytterligare ett par kliv nedåt, till pH 6,7, så dör kroppen av syra/acidos.

Räkneexempel: Om vi antar att neutrala pH 7 är lika med 100, då blir fördubblad försurning hälften, alltså pH 6,7 blir 50, 6,4 blir 25. Ju fler vätejoner i en lösning (exempelvis i munnen, vävnader, eller en insjö) desto surare miljö, alltså lägre pH-värde. Kroppens blod regleras av en ansträngd basgörande karbonatreserv för att hålla den viktiga nivån kring 7,46 – ett värde som är allmäntillstånd i människa, djur och natur.